Kenmerken van medicamenteuze behandeling Atsekardol: indicaties, instructies voor gebruik, analogen

 1. Farmacologische eigenschappen
 2. Atsekardol: indicaties voor gebruik
 3. Contra
 4. Tabletten Atsekardol: instructies voor gebruik
 5. Bijwerkingen
 6. Atsekardol tijdens de zwangerschap
 7. Interacties met andere geneesmiddelen
 8. Atsekardol: analogen
 9. conclusie

Velen van ons hebben al sinds de kindertijd een medicijn zoals acetylsalicylzuur Velen van ons hebben al sinds de kindertijd een medicijn zoals acetylsalicylzuur. Het wordt vaak gebruikt om de lichaamstemperatuur te normaliseren. Maar niet iedereen weet dat dit medicijn patiënten kan helpen die lijden aan ziekten van het cardiovasculaire systeem.

Tegenwoordig bieden apotheken zo'n zeer effectief medicijn als Atsekardol-tabletten.

Als u de gebruiksaanwijzing raadpleegt, kunt u erachter komen dat de samenstelling van dit medicijn zo'n belangrijke component bevat als acetylsalicylzuur. Artsen hebben dit medicijn al vele jaren voorgeschreven aan patiënten en het hoge therapeutische effect ervan is bij veel patiënten bekend.

Maar zelfs als u de onderstaande informatie goed bestudeert, moet u er niet vanuit gaan dat dit voldoende is om zelf met het medicijn te beginnen . Zoals bij elke medicatie kan zelfmedicatie ongewenste gevolgen hebben, dus begin altijd met een bezoek aan een specialist.

Farmacologische eigenschappen


Het bovengenoemde medicijn acecardol is niets anders dan acetylsalicylzuur. Dit geneesmiddel is bedekt met een coating die oplost wanneer het geneesmiddel de darm binnenkomt. Het medicijn is niet-steroïde en heeft een ontstekingsremmend effect.

Het effect van het medicijn komt tot uiting in het feit dat wanneer het wordt ingeslikt, de actieve component begint te reageren, hetgeen een onomkeerbare remming van COX veroorzaakt, en dit leidt tot onmiddellijke onderdrukking en blokkering van tromboxaan-A2-synthese en aggregatie van bloedplaatjes Het effect van het medicijn komt tot uiting in het feit dat wanneer het wordt ingeslikt, de actieve component begint te reageren, hetgeen een onomkeerbare remming van COX veroorzaakt, en dit leidt tot onmiddellijke onderdrukking en blokkering van tromboxaan-A2-synthese en aggregatie van bloedplaatjes. Het bereiken van een soortgelijk effect duurt nog 7 dagen. Het geneesmiddel bereikt zijn hoogste concentratie in het bloed 15 minuten na toediening. Bij afwezigheid van problemen bij het werk van de urinewegen, vindt de intrekking van een enkele dosis van het geneesmiddel met urine gedurende de dag plaats, in zeldzame gevallen - tot 3 dagen.

Als u hoge doses van het medicijn krijgt, kunt u een verdovend effect bereiken en koorts elimineren. Vanwege het vermogen om de synthese van bloedplaatjes te remmen, is het medicijn zeer effectief bij de behandeling van hart- en vaatziekten.

Atsekardol: indicaties voor gebruikAls u de gebruiksaanwijzing raadpleegt, kunt u ervan leren over de voorwaarden waaronder u deze pillen kunt nemen.

Meestal schrijven artsen dit medicijn voor aan hun patiënten als een middel om acuut primair en recidiverend myocardinfarct te voorkomen als de patiënt de volgende risicofactoren heeft - obesitas, diabetes en hyperlipidemie.

Onstabiele angina, de dreiging van een herseninfarct moet worden opgenomen in de indicatielijst.

Gebruik voorgeschreven door de arts, het medicijn Atsekardol kan worden gebruikt als middel om trombo-embolie te voorkomen na chirurgische en invasieve chirurgie op de bloedvaten te hebben ondergaan - angioplastie van de halsslagader en kransslagaders, aortoveneuze en coronaire bypass-operatie.

Contra

De overgrote meerderheid van de geneesmiddelen in de instructies bevatten een lijst met aandoeningen waarbij het niet voor behandeling kan worden voorgeschreven. Hetzelfde geldt voor de acecardol-tabletten. In overeenstemming met de instructies die aan het medicijn zijn toegevoegd, mag het niet worden voorgeschreven aan patiënten met de volgende stoornissen:

U kunt ook de dosering Atsekardol van 100 mg, de analogen en geneesmiddelen met dezelfde samenstelling, tijdens de dracht en lactatie niet voorschrijven. Een andere contra-indicatie voor het gebruik van het medicijn is de aanwezigheid van individuele intolerantie voor acetylsalicylzuur en hulpcomponenten waaruit dit medicijn bestaat.

Men moet heel voorzichtig zijn bij het voorschrijven van een medicijn aan patiënten met een gediagnosticeerde leverfunctiestoornis en die een reeks anticoagulantia ondergaan. Als een patiënt een chirurgische ingreep is voorgeschreven, wordt hem ook niet aangeraden om Atsekardol-pillen te nemen. Volgens de gebruiksaanwijzing kunnen ongewenste gezondheidseffecten dit geneesmiddel naar patiënten met nieraandoeningen brengen, omdat het via de urine wordt uitgescheiden.

De beschreven tabletten behoren tot de groep van langetermijngeneesmiddelen. Het drinken van medicijnen in hoge doseringen is alleen toegestaan ​​in extreme gevallen om de temperatuur te normaliseren.

Tabletten Atsekardol: instructies voor gebruik

De instructies voor het medicijn gaven aan dat het oraal wordt gebruikt. Tabletten worden vlak voor de maaltijd ingenomen en met een glas water weggespoeld.

Als het geneesmiddel werd voorgeschreven als middel om een ​​acuut myocardinfarct te voorkomen, wordt het geneesmiddel elke dag ingenomen met 100 mg of 300 mg 1 keer in 2 dagen. Om ervoor te zorgen dat het actieve bestanddeel van het geneesmiddel snel in het lichaam wordt opgenomen en de vereiste concentratie wordt bereikt, moeten de tabletten vooraf worden gekauwd en pas daarna worden weggespoeld met water.

Patiënten die last hebben van onstabiele angina of het risico lopen op recidief infarct, ischemische beroerte of trombo-embolie, worden 100 mg eenmaal daags voorgeschreven Patiënten die last hebben van onstabiele angina of het risico lopen op recidief infarct, ischemische beroerte of trombo-embolie, worden 100 mg eenmaal daags voorgeschreven.

Ter voorkoming van pulmonale trombo-embolie en zijn vertakkingen, en in aanvulling op diepe veneuze trombose, wordt het medicijn ingenomen in een dosering van 100 mg eenmaal daags of 30 mg elke 2 dagen.

Bijwerkingen

Als u de inhoud van de instructies voor gebruik en beoordelingen analyseert, kunt u de volgende bijwerkingen identificeren die kunnen optreden bij het gebruik van dit medicijn:

 • Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, die zich kunnen uiten als gehoorproblemen, geluid en zoemen in de oren, hoofdpijn en duizeligheid.
 • Stoornissen in het ademhalingssysteem, die zich kunnen manifesteren door het optreden van bronchospasme;
 • Immuunsysteemafwijkingen. De meest kenmerkende uitingen zijn allergische huiduitslag - vlekken, angio-oedeem, blaren en anafylactische shock.
 • Aandoeningen in het maagdarmkanaal. Meestal hebben de vorm van pijn die optreedt in de buik, aanvallen van misselijkheid en braken, brandend maagzuur, geperforeerde darmzweren en maag. Dit kan ook wijzen op verhoogde activiteit van leverenzymen.
 • Stoornissen in het bloedsysteem die bloedarmoede en bloedingsneigingen bij een patiënt kunnen veroorzaken.

De hierboven beschreven bijwerkingen zijn kenmerkend voor het medicijn Aczecadol dat wordt beschreven. Maar, afgaand op de beoordelingen, verschijnen ze in zeldzame gevallen, de meeste patiënten tolereren de drug vrij goed.

Atsekardol tijdens de zwangerschap

Atsekardol-medicatie kan niet worden voorgeschreven tijdens zwangerschap en borstvoeding. Dit wordt verklaard door het feit dat acetylsalicylzuur een extreem negatief effect kan hebben op het ongevormde lichaam van een kind . Het is ook het vermelden waard over een andere belangrijke contra-indicatie voor het gebruik van het medicijn - leeftijd jonger dan 18 jaar.

Wanneer het actieve ingrediënt zijn maximale concentratie in het bloed bereikt, kan het gemakkelijk in het vormende organisme van het kind doordringen Wanneer het actieve ingrediënt zijn maximale concentratie in het bloed bereikt, kan het gemakkelijk in het vormende organisme van het kind doordringen.

Het grootste gevaar voor de gezondheid van de foetus is dat hij in het eerste en derde trimester van de zwangerschap is wanneer het in hoge doses wordt gebruikt. Wanneer behandeling met dit medicijn de waarschijnlijkheid van ontwikkelingsstoornissen verhoogt, waaronder de gespleten lucht en aangeboren hartafwijkingen bijzonder gevaarlijk zijn.

Bij de beslissing om Atcecardol-tabletten of analogen aan een patiënt voor te schrijven, moet de arts eerst de risico's en voordelen van een dergelijke behandeling in verband brengen.

Als acetylsalicylzuur in de laatste maanden van de zwangerschap wordt ingenomen met een dosering hoger dan 300 mg, kan dit het zwangerschapsproces nadelig beïnvloeden. In sommige gevallen kan dit leiden tot voortijdige sluiting van de arteriële ductus in de foetus en soms tot een verhoogd risico op bloedingen tijdens de bevalling en keizersneden bij een jonge moeder en haar baby.

Er is ook informatie over het veilig gebruik van Atsekardol-tabletten vóór de bevalling. Experts raden sterk af om dit voor de geboorte te doen, omdat dit bij een kind hersenbloedingen kan veroorzaken. Dit is vooral gevaarlijk voor premature baby's. Het is het beste om een ​​veiligere behandelmethode te vinden.

Interacties met andere geneesmiddelen

Alvorens het medicijn Atsekardol en zijn analogen voor te schrijven, moet de arts rekening houden met de effecten op eventuele andere medicijnen die de patiënt heeft ingenomen. U dient zich ervan bewust te zijn dat acetylsalicylzuur , dat deel uitmaakt van de betreffende medicatie, de eigenschap heeft om het effect van bepaalde stoffen in andere geneesmiddelen te versterken.

Bijvoorbeeld, met een verzwakte renale klaring en de verplaatsing van de verbinding met eiwitten, neemt het effect van methotrexaat tabletten toe en dit kan leiden tot bepaalde complicaties tijdens de behandeling met dit middel Bijvoorbeeld, met een verzwakte renale klaring en de verplaatsing van de verbinding met eiwitten, neemt het effect van methotrexaat tabletten toe en dit kan leiden tot bepaalde complicaties tijdens de behandeling met dit middel.

Meer acetylsalicylzuur ( aspirine ) heeft het vermogen om valproïnezuur te verdringen van de verbinding met eiwitten, en dit op zijn beurt leidt tot een toename van de effecten op het lichaam. Het wordt niet aanbevolen om samen te gaan met trombolytische middelen tegen bloedplaatjes en Atecardol-tabletten. Te oordelen naar de beoordelingen van patiënten, heeft deze combinatie van geneesmiddelen een zeer negatieve invloed op de gezondheid van de patiënt.

Ook kan de actieve component van het geneesmiddel Atsekardol de effecten van insuline en zijn derivaten versterken, en dit moet in de eerste plaats worden onthouden voor die patiënten waarvan het welbevinden afhangt van het suikerniveau in het lichaam.

In geen geval mogen Atzekardol-tabletten worden behandeld samen met preparaten die de stof bevatten ibuprofen en zijn derivaten.

Atsekardol: analogen

Wanneer het om bepaalde redenen onmogelijk wordt voor een patiënt om Atecardol in te nemen, ook vanwege de hoge prijs, rijst de vraag welke geneesmiddelen kunnen worden vervangen. De vereisten voor analogen zijn de volgende - hetzelfde actieve ingrediënt moet aanwezig zijn in hun samenstelling, en zij moeten zelf het organisme op een vergelijkbare manier beïnvloeden. De volgende medicijnen kunnen worden beschouwd als de meest effectieve en betaalbare vervangende medicijnen:

 • Aspirine Cardio;
 • "Thrombone ASS";
 • "Cardi ASC";
 • "Acetylsalicylzuur";
 • "Aspirine".

Ik wil u eraan herinneren dat het noodzakelijk is om een ​​van de bovenstaande geneesmiddelen te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, die het eigen regime en de aanbevolen dosering aangeeft. Substituerende geneesmiddelen die acetylsalicylzuur bevatten, zijn niet bedoeld voor gebruik in de kindergeneeskunde. De reden hiervoor is dat ze een groot aantal contra-indicaties en verbodsbepalingen hebben voor het gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen.

Als u een behandeling met analogen van het middel Atsekardol uitvoert, moet u regelmatig door een specialist worden gecontroleerd om informatie te verkrijgen over de staat van het bloed Als u een behandeling met analogen van het middel Atsekardol uitvoert, moet u regelmatig door een specialist worden gecontroleerd om informatie te verkrijgen over de staat van het bloed. Het is ook belangrijk om te controleren of bloed niet in de ontlasting van de patiënt verschijnt. Deze informatie wordt verkregen uit de resultaten van de uitgevoerde klinische analyses, die de arts informatie geven over de richting waarin de behandeling zal worden uitgevoerd.

conclusie

Acetylsalicylzuur is een zeer populair medicijn dat vandaag de dag te vinden is in de kist van een thuisgeneesmiddel. Van de moderne geneesmiddelen die deze stof in zijn samenstelling bevatten, moet Atsekardol worden onderscheiden. Dit betaalbare product kan niet alleen worden gebruikt voor het normaliseren van de lichaamstemperatuur, maar ook voor de behandeling van andere ziekten. Men moet echter niet vergeten dat deze pillen niet volledig veilig zijn en niet geschikt zijn voor zelfbehandeling.

Daarom, zelfs als je weet welke bijwerkingen ze kunnen veroorzaken en welke contra-indicaties ze hebben, moet je je gezondheid niet riskeren en thuis proberen jezelf te helpen omgaan met de resulterende ziekte. Het is noodzakelijk dat u een arts ziet , wordt onderzocht en getest, zodat een specialist de exacte oorzaak kan bepalen en kan zien of deze pillen moeten worden voorgeschreven of dat een ander geneesmiddel veel effectiever zal zijn bij de behandeling van de ziekte.


Epidemnews.Ru