|Сделать домашней|Добавить в избранное
 
 
Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Механізми токсичності алюмінієвого ад’юванта та автоімунні реакції у дітей.

Автор: Scientific Cat от 21-02-2012, 09:18

Механізми токсичності алюмінієвого ад’юванта та автоімунні реакції у дітей.


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235057
Tomljenovic L, Shaw CA.Neural Dynamics Research Group, Department of Ophthalmology and Visual Sciences,  University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada. [email protected]
Імунні виклики на ранньому етапі розвитку, включно з пов’язаними з вакцинацією, можуть призвести до шкідливих змін функцій мозку й імунної системи. Дані експериментів також показують, що одночасне введення хоча б двох чи трьох імунних ад’ювантів може побороти генетичний опір до автоімунних реакцій. В деяких розвинутих країнах у віці 4-6 років діти отримують загалом 126 антигенних складових з високим вмістом ад’юванту на основі алюмінію (Al) шляхом рутинної вакцинації. Згідно норм американського Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) дослідження безпеки вакцин часто не включають належне дослідження на токсичність, тому що вакцини в принципі не розглядаються як токсичні речовини (ця теза викликала в мене ступор). Все це породжує обґрунтовані застереження щодо загальної безпечності існуючих сьогодні програм вакцинації дітей. Під час дослідження токсичності ад’юванта для дітей слід розглянути декілька ключових моментів.1) в контексті токсикологічних ризиків немовлят і дітей не можна розглядати як „маленьких дорослих”, оскільки їхня унікальна фізіологія робить їх більш вразливими до токсичних уражень;
2) у дорослих алюмінієвий ад’ювант у вакцинах пов’язують з рядом серйозних автоімунних та запальних процесів (наприклад, „ASIA" - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20708902), в той час як діти постійно отримують суттєво вищу кількість алюмінію, ніж дорослі;
3) часто припускається, що периферійні імунні реакції не впливають на функції мозку. Проте, зараз однозначно встановлено, що існує двосторонній нейронно-імунний взаємозв’язок, який відіграє ключову роль в імунорегуляції та мозковій діяльності. В свою чергу, спотворення нейро-імунних осей спостерігалося в багатьох автоімунних захворюваннях включно із “ASIA”, і вважається, що їх спричиняє гіперактивна імунна відповідь;
4) алюмінієві ад’юванти сильно впливають на ті ж компоненти нейро-імунних осей, які відіграють ключову роль у розвитку мозку й імунних функцій.Загалом, дані досліджень показують, що зростаючі застереження щодо існуючої практики вакцинації дійсно мають під собою ґрунт. Оскільки діти найбільше підлягають ризику вакцинальних ускладнень, необхідно терміново здійснити докладний аналіз шкідливого впливу вакцин на здоров’я дітей.
PMID: 22235057  [PubMed - in process]


 


http://uka-didych.livejournal.com/350463.html

Двудозовая схема вакцинации

Автор: Scientific Cat от 6-01-2012, 00:14

Двудозовая схема вакцинации


 


Двудозовую схему вакцинации применяют в двух ситуациях:  • когда из-за высокого риска заболевания корью и летального исхода (например в лагерях беженцев или во время вспышки) необходимо вводить первую дозу в возрасте, в котором будет получен субоптимальный серологический ответ;

  • в странах, где поставлена цель элиминации кори — чтобы достичь очень высокого (приблизительно 98%) уровня коллективного иммунитета.


В прошлом считали, что иммунизация маленьких детей на фоне материнских антител изменяет иммунный ответ таким образом, что дети не будут отвечать надлежащим образом на вторую дозу. Однако большинство исследований показали, что после первичной вакцинации в возрасте до 12 месяцев и ревакцинации в 15 месяцев или позже серопозитивными становятся не менее 95% детей — как и после первичной вакцинации в 15-месячном возрасте (см. табл.). Однако титры антител у ревакцинированных были несколько ниже, чем в контрольной группе. Имеются немногочисленные данные об иммунном ответе на введение двух доз в раннем возрасте. Однако в Бразилии, например, на двукратную вакцинацию в 7 и 9 месяцев сероконверсией ответили 83% из 480 детей — по сравнению с 88% из 33 детей, привитых однократно в 9-месячном возрасте.


 


Эпидемиологические данные подтверждают эффективность двукратной вакцинации детей, первично привитых на фоне материнских антител. У пациентов с избыточным весом, скорректировавших свой рацион по китайской диете, наблюдалась положительная динамика изменения массы тела в сторону его уменьшения. Во время вспышки в США среди детей, впервые привитых в возрасте до одного года, корь была зарегистрирована у 31% из 55 привитых однократно и ни у одного из 49 детей, ревакцинированных на втором году жизни. В небольшом исследовании в Бразилии было установлено, что заболеваемость детей, вакцинированных в возрасте около 8 месяцев и ревакцинированных через год (5 из 32, имевших контакт с корью), мало отличалась от заболеваемости первично привитых на втором году жизни (7 из 21) и была ниже заболеваемости однократно привитых в возрасте до 12 месяцев (7 из 13)


 


Эффективность двукратной вакцинации против кори

 


ДИФТЕРИЯ — ВАКЦИНАЦИЯ: КТО КОГО?

Автор: Scientific Cat от 22-11-2011, 11:27

ДИФТЕРИЯ — ВАКЦИНАЦИЯ: КТО КОГО?Валерий Прицкер «Зеркало недели» №51, 23 декабря 1995, 00:00
 


Дифтерия — острое инфекционное заболевание, характеризующееся токсическим поражением преимущественно сердечно-сосудистой и нервной систем, местным воспалительным процессом с образованием фиброзного налета. Передается воздушно-капельным путем. Возбудитель дифтерии — токсигенные дифтерийные палочки (дифтерийные коринебактерии). Принято считать, что нетоксигенные коринебактерии заболевания не вызывают. Нетоксигенные штаммы могут под действием особого бактериального вируса превращаться в токсигенные. Этот процесс носит название лизогенной конверсии.Для дифтерии существует несколько необычное для многих других инфекций соотношение между антибактериальным (местным) и антитоксическим (общим) иммунитетами. При достаточно высоком антитоксическом иммунитете даже при наличии, например, в зеве (в Украине наиболее часто регистрируется дифтерия зева, гортани, реже — носа) человека токсигенных дифтерийных палочек он сам не заболевает, хотя представляет опасность для окружающих. Таких людей называют носителями. Они являются основными распространителями инфекции.Если антитоксический иммунитет снижен, продуцируемый возбудителем токсин попадает в кровь и вызывает общую интоксикацию с поражением миокарда, периферической и вегетативной нервной системы, почек, надпочечников. Заболевшие дифтерией люди нуждаются в немедленной госпитализации. Если заболевший дифтерией человек в первые двое суток после начала заболевания поступает в стационар, то в подавляющем большинстве случаев его удается вылечить. Если больной поступает в более поздние сроки, то, не получив своевременной врачебной помощи, может умереть от осложнений (чаще всего от миокардита, хотя опасны для жизни также парезы (неполные параличи) и параличи гортанных, дыхательных межреберных мышц, диафрагмы) или от асфиксии (удушья) при дифтерии гортани.Единственным эффективным массовым противоэпидемическим мероприятием во всех странах мира является вакцинация (на лечение одного дифтерийного больного требуется столько сил и средств, сколько нужно для вакцинации 50 тысяч человек). К сожалению, Украина не производит вакцин против дифтерии.Вакцины, применяемые для иммунизации населения, в основном характеризуются массой содержащегося в ней дифтерийного анатоксина, измеряемого в так называемых флоккуляционных единицах (Lf) и иммуногенностью (уровнем антитоксина), измеряемой в международных единицах (IU). К сожалению, не все страны производители вакцин указывают в документах обе эти основные характеристики, что, при отсутствии центра по проверке качества вакцин, затрудняет их выбор и применение.
Вакцины с концентрацией антитоксина от 0,01 IU/мл до 0,09 IU/мл обеспечивают базовый иммунитет. Для обеспечения же коллективного иммунитета концентрация антитоксина должна быть выше 0,1 IU/мл, так как одинаковый уровень антитоксина может давать разную степень защиты у различных пациентов. Достижение защитного уровня и его поддержание осуществляется серией прививок, которые проводятся согласно утвержденного Минздравом календаря прививок.

Книга жестокостей еще не дописана?

Автор: Scientific Cat от 22-05-2011, 14:11

Книга жестокостей еще не дописана?22.05.2011 08:13


 


Недавно в Дальневосточной научной библиотеке Хабаровска прошла первая научно-практическая конференция, посвященная 65-летию судебного процесса над Японией.
 
Большой международный трибунал открылся в мае 1946-го в Токио, а фактически закончился в последние дни 1949 года в Хабаровске. О токийском 1,5-годичном «Нюрнберге» много написано, поскольку он шел на виду всего мира с участием 11 стран. И радиостанция «Восток России» о нем рассказывала.
 
А вот материалы короткого, как ядерная вспышка, 5-дневного хабаровского процесса в советское время изучались в основном медиками и микробиологами с целью предотвращения возможной бактериологической войны.
 
А еще известно, что с 1945 года для организации масштабного досудебного производства к допросам нескольких тысяч японских военнопленных были подключены практически все советские переводчики-востоковеды. Многих из них потом расстреляли.
 
Говорят, даже Аркадий Стругацкий участвовал в допросах японцев будучи студентом иняза. На просьбу корреспондента «Владтайм» вспомнить подробности, касающиеся работы старшего брата в ходе подготовки Токийского процесса, Борис Стругацкий извинился и с сожалением сказал, что забыл обо всем этом, кроме общего гнетущего впечатления того времени.

Стенограмма доклада профессора Намазовой Л.С. "Иммунопрофилактика и иммунотерапия в педиатрии"

Автор: Scientific Cat от 12-02-2011, 00:32

Стенограмма доклада профессора Намазовой Л.С. "Иммунопрофилактика и иммунотерапия в педиатрии" ND10 04-00698


 Вы слышали вчера и на открытии, сегодня на пленарном заседании академик Баранов несколько раз подчеркивал, что десятый съезд имеет своей целью в том числе, обсудить и принять клинические рекомендации, те стандарты, по которым мы должны сегодня работать. Т.е. у нас должны быть в руках реальные инструменты, по которым мы можем ставить диагнозы и лечить наших пациентов. Мы отдаем себе отчет в том, что такие программные документы сегодня должны иметь очень четкую аргументацию. Мы должны принять такие документы, которые не выражали бы личное мнение мое, очень уважаемой мною Татьяны Ильиничны или еще кого-то из профессоров, а чтобы они строго базировались на данных доказательной медицины. Вот то, что доказано эффективно, то мы можем включить в наши стандарты. Если есть какое-то непонимание, а уж тем более совершенно недопустимое формирование каких-то документов, неважно в каком авторском коллективе, которые основываются на определенном коммерческом интересе какой-либо компании или групп компаний. Поэтому, все, что мы обсуждаем вне съезда - это все, что подготовлено нами с использованием всех современных баз доказательной медицины. И сегодня у нас первое заседание на эту тему. А, вообще, завтра мы в течение нескольких симпозиумов будем обсуждать проблему часто болеющих детей, монотерапию и все, что с этим связано.


 


Как вы помните, в своем пленарном докладе Александр Александрович показывал такой рисунок, где отражена роль профессиональных союзов, в том числе в повышении последипломного образования. До сих пор нам трудно было влиять на преддипломное образование. Этим занимаются обычно кафедры ВУЗов, и мы можем говорить только о том, что в ходе своих конференций, съездов, конгрессов мы должны таким образом строить научную программу, чтобы способствовать, естественно, общему повышению знаний в педиатрической аудитории. Ведь сегодня совершенно не секрет, что дети, к сожалению, хроников сегодня становится все больше, основная их масса все равно продолжает наблюдаться педиатрами. Специалисты подключаются уже на стадии среднетяжелого течения.


Пандемии гриппа в истории человечества

Автор: Scientific Cat от 7-02-2011, 20:40

Пандемии гриппа в истории человечестваЛекция Николая Каверина07 февраля 2011, 16:41


 


Мы публикуем расшифровку лекцию доктора медицинских наук, профессора, академика РАМН, заведующего лабораторией физиологии вирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Николая Вениаминовича Каверина, прочитанной 28 октября 2010 года в Политехническом музее в рамках проекта "Публичные лекции Полит.ру".

Текст лекции


Я начну с такого признания – я вирусолог. Не эпидемиолог и не врач-инфекционист. И лекция эта будет – лекция вирусолога, то есть о пандемиях я буду говорить именно как вирусолог. То есть, прежде всего, о вирусах, которые их вызывают, и о том, почему одни варианты вируса гриппа вызывают пандемии, а другие не вызывают. Начнем с того, что это вообще за вирусы.Вирусов вообще много. Их, как и любые другие объекты, биологи любят классифицировать. Классификация животных и растений доведена до большого совершенства. Животных разделяют на виды, роды, семейства, отряды, классы, типы. С вирусами дело не продвинулось столь далеко. Их, в общем, удается группировать в роды и семейства. Понятия вида у вирусов пока нет. Некоторые семейства объединены в отряды, но многие вирусы даже в роды и семейства не объединены.Однако большинство вирусов удалось как-то сбить в семейства. Семейств этих больше 70. Из них примерно 30 – это семейства, в которых имеются вирусы, поражающие теплокровных, то есть птиц и млекопитающих, а среди них и человека. В 6 семействах имеются вирусы, которые вызывают у человека поражение верхних дыхательных путей. Но только к одному семейству относятся вирусы гриппа.

Социальная роль врача в постсоветском обществе

Автор: Scientific Cat от 20-01-2011, 00:12

Социальная роль врача в постсоветском обществе


 


18.01.2011 Социальная роль врача в постсоветском обществеНесмотря на то, что о врачах и об их месте в обществе написаны целые тома, никто еще не пытался понять, как же вести себя врачу сейчас, на руинах одного строя, пока создается новый. Переходное общество не может понять врачей: почему они стали такими странными и непонятными, почему они все время выпадают из социума и делают все не так, как от них ждут? Мне кажется, эта тема заинтересует каждого, кому рано или поздно придется общаться с врачами.Некоторые особенности эпохи перемен


Первая особенность переходного общества лежит на поверхности: нестабильность общественных отношений, нестабильность понятий «хорошо» и «плохо», «принято» и «не принято».


 


В обществе, где новые понятия социальной справедливости еще в процессе становления, а старыми уже нельзя пользоваться, возникает их суррогат – деньги. Они становятся единственным критерием общественной полезности и справедливости. Переходное общество начинает считать, что тот, кто умеет их добывать – полезный член общества, а тот, кто не умеет – окаменелость, бездельник, отживающий класс, пройденный этап. Не имеют значения ни образование, ни прошлые заслуги. Итак, вторая социальная особенность переходного общества – резкая поляризация понятий «успешный» и «не успешный» вокруг единственного объединяющего всех критерия – денег.


 


Но и отношение к деньгам тоже специфическое. Молодое, работающее население в переходный период имеет взаимоисключающие социальные установки: доходы оно склонно записывать в счет нового, а расходы – в счет старого, ибо все новое ассоциируется с хорошим, прогрессивным, а старое – с плохим, отжившим. Таким образом, все, что человек тратит без обмена на видимые товары или услуги, считается излишним. Купил новую модель автомобиля – это плюс, это прогресс. Потратил сумму на лекарства родителям – это подсознательно считается как минус, потерянные деньги, ибо выгоды на будущее никакой не получил.

Не в исламе дело

Автор: Scientific Cat от 26-12-2010, 13:34

Не в исламе дело


 


Мне попала в руки такая брошюра:УДК 577.1
Генная терапия неизбежна, но успеем ли?
В.А.Кордюм.
Киев 1990.


 


Текст брошюры занимает 61 страницу, библиография включает 190 наименований. Автор – Виталий Кордюм – известный украинский генетик, академик. Написана брошюра весьма специальным языком, неспециалисту ее усвоить практически невозможно, и даже имея биологическое образование, мне пришлось приложить немало труда чтобы переработать и усвоить текст. Однако выводы, сделанные в этой брошюре, оказались столь впечатляющими для меня, что я счет необходимым сделать доступной ее смысл не только для генетиков и биологов-специалистов, а для любого человека, владеющего биологией хотя бы на уровне школьной пятерки. Поскольку речь идет о вещах весьма важных для любого человека.В данной статье я извлек основные смысловые выводы работы Кордюма, разбив их на пункты, и изложив их более-менее понятным языком, стараясь избегать специальных терминов. Для неспециалиста смысл так будет гораздо доступнее. Однако вместе с этим текст, естественно, потерял доказательность. Тем не менее могу заверить, что в оригинальном тексте любой довод тщательно обоснован и во многих местах подкреплен примерами. Интересующимся могу порекомендовать обратиться к оригиналу текста.Ниже я привожу эти пункты. Все они, хоть я и писал своими словами, являются возможно более точным воспроизведением выводов оригинального текста. В тех же местах, где я вставляю что-то “от себя”, я помечаю это курсивом.В нормальных условиях при любом делении любых клеток происходит возникновение мутаций. Усредненная вероятность возникновения мутации – 2*10-5 на ген за одну генерацию.


 


Таким образом, при прохождении ряда делений клеток от поколения к поколению (от гаметы до гаметы) возникает и накапливается ряд мутаций. Каждая новая гамета будет нести около 40 мутантных генов.

Осторожно, прививки!

Автор: Scientific Cat от 25-11-2010, 10:27

Осторожно, прививки!13:25 24.11.2010


 


Осторожно, прививки
СОДЕРЖАНИЕ:


1. Выгодный бизнес
2. Осторожно: яды!
3. Старческие болезни у младенцев
4. О «победе» над оспой и  прививочном иммунитете
5. БЦЖ – победитель туберкулеза?
6. Тест Манту
7. Дифтерия и АКДС
8. Корь
9. Краснуха
10. Мечты об «охвате» и вседозволенность в «совершенствовании» природы человека
11. О «рациональной тактики вакцинации»
12. В поликлинике
13. Мнение оппонента.
14. P.S. (из последних эфиров)
      Мертиолят
      Грипп
15. Бланк отказа от прививок и Манту.


 


1. Выгодный бизнес
Трудно найти другое медицинское средство, сравнимое с вакцинами, плановому воздействию которого подвергалось бы столь большое число людей. Ведь даже самая распространенная болезнь ограничена числом болеющих ею. А прививки делают всем подряд, включая младенцев первых часов жизни!


Назад Вперед
Наверх
 

Epidemnews.Ru

 
 
rss
Карта